Aikido:

„Masakatsu agatsu katsuhayabi” – Ueshiba Morihei osensei


Az igazi győzelem a magunk felett aratott győzelem – ez hozza meg a megvilágosodást!

AI-harmónia, szeretet , egyesülés KI-őserő, belső erő DO-út

A világot mozgató belsőerővel létrehozott harmónia útja.

Az Aikido az ellent-nem-állás alapelvére épített budo, harcművészet. Alapja a Daito-ryu aikijutsu és a Yagyu-ryu budo, de a kardtechnikákra építve olyan pusztakezes harcmodort dolgozott ki az Osensei, amelyik segítségével bármilyen körülmények között megőrizhetjük a természettel és embertársainkkal létrehozott harmóniánkat. A megvilágosodását számára az omoto-kyo ezoterikus shinto gyakorlatai eredményezték. Ezért is annyira fontos számunkra az Aikido ezoterikus filozófiája! Az Aikido megértése, és hatékony gyakorlása elképzelhetetlen számunkra az ezoterikus filozófiája és a kardtechnikák gyakorlása nélkül! Sajnos az Aikido ezoterikus filozófiája erősen a háttérbe szorult, főleg a környékünkön. Szerencsénkre azonban Osensei egyik utolsó uchidesi-je Saotome Mitsugi részletesen elmagyarázza az: Aikido és a természet harmóniája című könyvében. Mivel az Osensei állandóan gyakorolt, harcművészete is folyamatosan fejlődött: aiki-budo, aiki-do, majd takemusu-aiki lett belőle. Ha jobban meg akarjuk érteni, akkor leginkább az iwamai instruktorainak és az élete utolsó szakaszában vele gyakorló iwamai uchideshi-jeinek tanítása alapján tehetjük ezt meg!

Az Aikido mozdulatai folyamatosan egy gömb felületét követik. Mindenik! A támadás vonalából kilépve rácsatlakozunk a támadó testére és a mozgási energiáját kihasználva, bevonva a körkörös/spirális mozdulatsorunkba végrehajtjuk az adott technikát. Rácsatlakozáskor a centrifugális erőt, dobáskor a centripetális erőt használjuk ki. Az Aikido tele van fizikával és biomechanikával. Megtanuljuk, hogy az ízületek milyen pozícióban kell legyenek az adott dobás/feszítéstechnika helyes végrehajtásához. A fogásból való szabaduláskor, vagy forgatáskor különböző erőkarokat használunk… Ezért is mondhatta nekünk annak idején Gyula bácsi azt, hogy egy technika helyes végrehajtása esetén egy nyolc éves kislány ereje is elég egy 120 kilós ember megmozgatásához…

Mivel az Aikido harcművészet, ezért elsődleges szempont a technikák hatékonysága! Éppen ezért csak két féle aikido létezik: a jó aikido formától függetlenül hatékony, a rossz, bármilyen szép, de igényli a partner közreműködését! Bármilyen elterjedt az utóbbi, nem szabad elfelejteni, hogy az Osensei élete során, a bemutatói alatt nem akadt legyőzőre, pedig bárki megpróbálhatta! Természetesen nem hajthatjuk végre úgy a technikákat mint Osensei, mert fizikai adottságaink különbözősége miatt mindenki egy kicsit máshogyan hajtja végre az adott technikákat! Az egyetlen kritérium az, hogy az Aikido alapelveit követve hatékony legyen az adott technika! Edzésen figyelembe kell venni edzőpartnerünk testi épségét is!

Mivel az Aikido belsőerős harcművészet, nagyobb hangsúlyt fektet a ki-re. Mozdulataink gyorsak és körkörös/spirálisak, a test lazaságának köszönhetően. Ezért kiválóan alkalmas több támadó ellen is. A laza test, a tegatana (íves) kéztartás elősegíti a ki áramlását a testben. A behajlított testrészek, valamint a megfeszített izmok ugyanakkor gátolják a ki szabad áramlását!

Az AIKIDO 5 ALAPEVE: Az Alapító tanítása szerint

1. Az Aikido az az ösvény, amely egyesíti a világmindenség összes útját az örökkévalóságig. Az Aikido az az Egyetemes Értelem, amely mindent tartalmaz és mindent egyesít.
2. Az Aikido az az igazság, amelyet a világegyetem tanít, és amelyet alkalmaznunk kell földi életünkben.
3. Az Aikido az az alapelv és az az Út, amely összekapcsolja az emberiséget az Egyetemes Tudattal.
4. Az Aikido akkor teljesedik be, amikor minden egyén igazi útját követve, eggyé válik a világegyetemmel.
5. Az Aikido az erő és részvét Útja, amely a végtelen tökéletességhez és Isten örökké növekvő dicsősségéhez vezet


Az Osensei tanításai:

„Az Aiki az istenek akarata, mely áthatja a testet és a lelket. Fényesítsd ezt a pengét, hogy ragyogása átjárja az egész világot.”

„A kard, melyet az Út követői forgatnak, átható ragyogásával levágja a testük és lelkük mélyén rejtőzködő gonosz ellenséget.”

„ A budo nem az ellenfél saját erőnkkel való legyőzése, és nem is annak az eszköze, hogy a világot pusztulásba vezessük a fegyverekkel. Ha az igazi budót követjük, elfogadjuk a világegyetem szellemét, megtartjuk a világ békéjét, és úgy hozzuk létre, védjük és neveljük a természet minden teremtményét, ahogy kell.”

„A gyakorlás erénye révén világosodik meg a test és a lélek.”

„ Szaotome, az emberek gyakran azt mondják, hogy én alkottam meg az Aikidót sok más harcművészet megtanulása alapján. De ahogy én gondolom, a Takemusu Aiki útja más. A Kami (Isten) parancsára született meg, akit én csak követtem és másoknak közvetítettem. Nem én teremtettem meg az Aikidót. Az Aiki a Kami útja. A világegyetem törvényeinek egy része kell, hogy legyen. Ez az élet alapelveinek forrása. Az Aikido története a világegyetem eredetével kezdődik. Gondolod, hogy egy ember képes lett volna megalkotni ezeket a törvényeket? Az ember éles elméje és intelligenciája nem elég, hogy ezt megértse.”

„Alapvető, hogy a takemusu Aiki-n keresztül ténylegesen átültessük a gyakorlatba az életerő teremtőképességét”

„Minden tanítványomnak emlékeznie kell arra, hogy az Aikidót nem én alkottam. Az Aiki Isten bölcsessége, az Aikido pedig az Isten által teremtett törvények útja.”

„Az Aikido a természet törvényeivel való harmónia útja. Az Aikido minden dolog szeretete és védelmezése.”

„Ha tanulmányozni akarjátok az Aikidót, akkor a teremtést, a világegyetem mozgását, a világegyetemet teremtő erők alapelveit, a természet energiájának áramlását és működését, a galaxisok mozgását kell tanulmányoznotok. Minden összefügg mindennel, minden az egyetemes törvény része. Az élet energia-erővonalai – nukleáris reakciók, elektromágneses áram, gravitáció – mind az Aikidó alapelvei és a technikák alapja.”

„Az energiámat, az erőmet nem én irányítom. Üres vagyok, de a testemen keresztül a világegyetem energiái áramlanak. Az erőm, nem az én erőm. A világegyetem ereje.”

„Én nem ember vagyok, hanem maga a világegyetem.”

„Az igazi győzelem nem győzi le az ellenfelet. Az igazi győzelem szeretetet ad, és megváltoztatja az ellenség szívét.”

„Az Aikinak van formája, meg nincs is. Az Aiki egy élet, amelynek formája van, és a változással együtt áramlik – úgy fejezi ki magát, hogy megváltozik. A forma nélküli forma költői szavai a világegyetem határtalanságát fejezik ki.”

„Az Aikido technikák a körkörös mozgásra épülnek, mivel a kör szellemiségén keresztül lehet előidézni a harmóniát, és feloldani az ellentéteket.”

„Amint megragadom a kardom, az elnyeli a világegyetem energáját, és ebben az egyetlen pillanatba sűríti össze. Megragadom a múltat, megragadom a jövőt, mivel a végtelent, a mostot ragadom meg. Tér és idő nem létezik…. Ez a végtelen élet kardja.”

„Az ezer mérföldes út az első lépéssel kezdődik. Életünk ennek a mozgásnak az időben való folytatása. Nem számít, hogy ezer éve élsz; csak a jelen pillanatban tudsz élni. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem a mostban élsz. Az az idő, ami elmúlt, az örökre elveszett. Az az idő, ami a jövőben van, soha nem jön el. A fény tartalmazza az árnyékot, és az árnyékban ott van a fény. Ugyanígy megtaláljuk az életben a halált, és a halálban az életet. Élet és halál elválaszthatatlanok.”

„A kihon-waza az Aikido gyakorlásának alapja… A pontos formát nem lehet újra és újra megismételni. Minden helyzetben más az erő mértéke és iránya, a helyzeted sem mindig ugyanaz, minden egyes partner testalkata és izomzata különböző, és az érzékelés és időzítés is változik. A technika egy adott pillanatban a forma megteremtése. A pillanat sohasem ugyanaz, így a technika sem lehet az. De az alapelvek mindig ugyanazok.”

„A könyvek olvasása sohasem nemesíti a jellemed, és bölcsé sem fog tenni. A bölcsesség csak a tapasztalaton keresztül jön. Testednek és elmédnek tisztán kell tapasztalnia a világegyetemet, a természetet, amely körülvesz…”

„Az AGATSU a lélek tisztaságán keresztül elért, önmagunk feletti győzelmet jelenti. A MASAKATSU a helyes győzelem, a helyes út. A KATSUHAYABI szellemi tudatára ébredése annak, hogy nincs tér és idő…”

„Az igazi budo szavakkal vagy betűkkel leírhatatlan…”

Saotome Mitsugi idézetek:

„Az igazi üresség, az önző személyiség hiánya… Az igazi szabadság az üresség. Ha teljesen üresek vagyunk, Isten szelleme meg fog áldani, mert egyek vagyunk a világegyetemmel és a Teremtővel.”


„Az Aikido igazság, és az igazság nem ismer vallási vagy kulturális korlátokat... Művészete a kard vol, teremtő Útja a budo. Megvilágosodása az egyetemes igazság erőteljes és szemléletes alkalmazásában fejeződik ki…”

„A Teremtő és a Teremés egyek, nem különülnek el…”

„Amíg nem ismerjük a bánatot, nem ismerjük az örömöt sem. A szépség megteremtésekor ismerjük fel a szépség hiányát… Nem ismerhetjük az egyiket a másiktól függetlenül. Ahhoz, hogy az egységet lássuk mindenben, ítéletalkotás nélkül kell felismernünk az ellentéteket, és akkor ezek a változás dinamikus egységeként fognak megjelenni… A világegyetemben az egyetlen állandó a változás.”

„…a harmónia nem a gyengeség szinonímája, és az egyensúly nem egy másik szó a mozdulatlanságra. Az élet útja a növekedés és a változás.”

„Minden élőlény Szelleme Isten része… az ember egyetlen ellensége, saját maga.”

„A légzés nemcsak oxigénnel látja el a testet, hanem olyan energiával is feltölti a testet és a szellemet, amely az óriási univerzális tér minden részéből sugárzik.”

„De ne keresd a satorit. Csak válj üressé, átlátszóvá és oldódj fel a térbe.”

„Menny és Pokol most van. Mi teremtjük meg saját mennyországunkat vagy poklunkat tetteinkkel, gondolatainkkal, szavainkkal.”

„A test az anyagi világ ideiglenes temploma, amelyben a Kami szelleme lakik.”
„A fizikai tapasztalat meg fogja változtatni a tudatod.”

 „Az aikidóban nincsen jó vagy rossz út. Ha a mozgás engedelmeskedik a világegyetem fizikai törvényeinek, akkor megfelelő… Ezért az Aikidó nem technikai edzés. A bölcsesség gyakorlása”