A

agatsu agacu "Ön-győzelem." Az Alapító szerint a helyes (igazi) győzelem (masakatsu) a magunk fölött kivívott győzelem (agatsu). Az Alapító egyik mondása: Masakatsu agatsu - "Önmagunk legyőzése az igazi győzelem."
ai A kínai írásjegytől függően kétféle jelentése van: 1. együtt(esség); egymás; 2. szerelem, szeretet. Az aikidoban a harmónia, és egyesülés értelemben használjuk.
ai hanmi Kölcsönös álló helyzet, ahol az ukénak és a nagénak ugyanaz a lába van elöl.
aiki "Egyesülő ki"; azaz az aikidókák megkísérlik összhangba hozni ki-jüket partnerükével és a környezettel.
aikidoka aikidóka aikidó-gyakorló, aikidó-tanuló.
aikikai Aiki-szövetség.
ashi asi Szó szerint "láb"; a különböző budó-irányzatokban általában lépést, mozgást (a láb mozgását) jelenti.
ashi sabaki asi szabaki Lábmunka. Az aikidóban megfelelő lábmunka teszi könyeddé a mozgást, és biztosítja a stabil egyensúlyt.
atemi "Ütés a testre." Védekező ütés a partner ki-jének semlegesítésére vagy kibillentésére, a technika végrehajtása érdekében. Az aikidoban nem okozhat sérülést!

B

bokken Fakard. Sok technikát a tradícionális japán kardvívásból vezetett le az Alapító, ezért a fegyveres és pusztakezes technikák között fennálló rokonság segíti kikristályosítani a finom mozdulatokat. Igen magas szinten művelve az aikidót, teljesen mindegy, hogy fegyverrel, vagy pusztakézzel hajtják végre a technikát.
bu Harci szellem.
budo budó "A harc útja"; harcművészet; küzdősport és a hozzá társuló szellemiség gyakorlása a test és lélek fejlesztése céljából.
budoka budóka Budót gyakorló, tanuló egyén.

C

chudan csúdan Középső rész. A test középső része. Csúdan no kamae = középső tartás.

D

dan Feketeöves (mester-) fokozat. Az IAF aikidóban a legmagasabb fokozat, amit el lehet érni, 9 dan. Van néhány aikidóka, akinek 10 danja van. Ezeket még az Alapító adományozta, ezért nem lehet visszavonni (->kyuu).
do dó Út. Az "út" szóra többféle kínai írásjegy is van, de csak ezt -- a kínai "tao" írásjegyet -- használják átvitt értelemben is (különféle, fejlődéssel/életúttal/stb. kapcsolatos értelemben). Budó-iskolákban elsősorban a ->budó szó helyett, annak rövidítéseként használják.
dojo dódzsó Lévén a két írásjegy az "út" (dó) és a "hely" (dzsó), különféle nemesebbnél nemesebb magyarázatokat lehet olvasni ("az út keresésének helye" és hasonló ökörségek); a valóságban az "undódzsó" (tornaterem) szó rövidítése.
dojocho dódzsó-csó Dódzsó-vezető. A Hombu-dódzsóban jelenleg Ueshiba Moriteru (az Alapító unokája) a dódzsó-csó.
domo arigato gozaimashita dómo arigató gozaimasita "Köszönöm szépen" japánul. Minden edzés végén illik meghajolni és megköszöni az edzést az edzőnek és azoknak akikkel edztünk.
dori Fogás, megfogás.
doshu dosu A legmagasabb hivatalos rang az IAF aikidóban, jelenleg Ueshiba Moriteru (az Alapító unokája) viseli (harmadikként) ezt a címet. A második Doshu Ueshiba Kisshomaru Sensei (1921-1999), Moriteru apja, az Alapító fia volt. (Szó szerint "üres kéz", átvitt értelemben "rang/hely nélküli".)

F

funakogi Evezés (gyakorlat).

G

gaeshi gaesi Megfordítás, megcsavarás (a "kaeszu" igéből zöngésült alak).
gedan Alsó rész. A test alsó (övtől lefelé eső) része. Gedan no kamae = alsó tartás.
gokyo gokjó Ötödik tanítás.
gyaku gjaku Ellentétes, ellenkező (oldal).
gyaku hanmi gjaku hanmi Ellentétes álló helyzet; az ukénak és a nagénak az ellentétes lába van elől.

H

hajime hadzsime "Kezdés"
hakama Szoknyaszerű, bő nadrág, hagyományos nemesi férfiviselet. A budó-iskolák közül a kendósok/iai-dósok (kardvívók) és a kjúdósok (íjászok) hordanak fokozattól függetlenül hakamát, az aikidósoknál viszont általában csak a mesterek (fekete övesek). Néhány aikidó-dódzsóban hakamát hordanak a nők is (fokozattól függetlenül), és van, ahol mindenki.
hanmi Állás, testtartás, pozíció.
hanmi handachi hanmi handacsi (han+tacsi, "fél"+"állás") A nage ül, az uke áll. Segíti a jóval magasabb/alacsonyabb ellenféllel való harc gyakorlását, illetve a támadás irányából való kitérést.
happo happó "8 irány"; átvitt értelemben "minden irány". Happó-undó (szó szerint "8 irányú mozgás") vagy happó-giri ("vágás 8 irányba" (karddal)).
hara Has. A hagyományos gondolkodás szerint a lélek, a ki forrása, néhány centiméterrel a köldök alatt, bent a hasban. Momentán nagyjából az emberi test tömegközéppontja.
henka waza henka vaza Variált technika. Elkezdünk egy technikát, és végrehajtása közben átváltunk egy másikra. Pl. elkezdjük az ikkyót, de átváltunk irimi nagéra.
hidari Bal.
Hombu Dojo Hombu-dódzsó A japán Aikikai központi épülete, edzőterme.

I

ikkyo ikkjó Első tanítás, az első számú leszorításos technika.
irimi "Belépő/behatoló test:" Belépés, mozgás a partner teste felé. Az elképzelés az irimi-nél az, hogy úgy helyezkedjünk a támadóhoz képest, hogy képtelen legyen hatásosan folytatni a támadást oly módon, hogy állandóan kontrolálhassuk az egyensúlyát (->sikaku).
irimi nage irimi náge Belépő dobás, az aikidó dobástechnikák egyik alappillére.

J

jiyu waza dzsijú vaza Szabad stílusú gyakorlás rendszerint több ukéval, akik akárhogyan támadhatnak.
jo dzsó Rövid fabot, kb. 130 cm hosszú.
jodan dzsódan Felső rész; a test felső (melltől felfelé lévő) része.

K

kaeshi waza kaesi vaza A technika megfordítása (ukéból nage lesz a technika végrehajtása közben, és fordítva). Ez rendszerint egy haladó formája a gyakorlásnak.
kamae Testhelyzet, testtartás (fegyverrel vagy anélkül, bár a fegyver nélkülit általában "tacsi"-nak hívják a különféle irányzatokban -- például karatéban kiba dacsi (lovaglóállás), zenkucu dacsi, stb.). Jóllehet általában a fizikai helyzetre utal, de az aikidóban jelentős párhuzam van a fizikai és lélektani tartás között. A következetes, határozott állás általában határozott lelki tartást is eredményez. Az aikidóban fontos a határozott lelki hozzáállást fenntartani.
kami Istenség, istenszellem.
kamiza Egy kis oltár, az aikidóban általában a dódzsó főhelyén van, gyakran ad helyet az Alapító képének, vagy rövid írásoknak. Általában a kamiza irányába hajlunk meg amikor bejövünk, vagy elhagyjuk a dódzsót, illetve a szőnyeget.
kata Formagyakorlat.
katame waza katame vaza "Leszorító" technikák.
katana Kard. Katana néven általában a külföldön szamurájkardként ismert, a valóságban a szamurájok által hordott két kard közül a hosszabbat.
katate dori Egy kéz fogása; egykezes fogás.
keiko Gyakorlás, edzés. A siker egyetlen titka az aikidóban.
ken Kard.
ki Ôserő, ősenergia, életerő, a vitális energia, az összpontosított erő energiája.
kiai Kiáltás, harci kiáltás. Segít az összpontosításban, a ki egy mozdulatba fókuszálásában. kihon Alap; alapvető; lényeg(es). Kihon waza = alaptechnika. Sok aikidó-technikát látszólag nagyon külöböző módokon végre lehet hajtani. Meglátni a technikák felszín alatti sajátosságait és megragadni a közös magjukat, ez a kihon megértése.
kimusubi kimuszubi "a ki kapcsolása/kötése"; a partner ki-jével való egyesülés. A folyamat, amikor megragadjuk/hozzátapadunk a partner mozdulataihoz, és fenntartjuk ezt a kapcsolatot végig a technika alkalmazása során.
ko Légzés, belégzés.
Kobukan Az aikidó első fellegvára.
kokyu kokjú Légzés, lélegzés. Az aikidó részét képezi. Ez a lélegzés és a mozgás összhangba hozása. A lélegzés ellenőrzése elősegítheti a nagyobb koncentrációt és a stressz kiküszöbölését.
kokyu ho kokjú hó Légzésmód.
kokyu nage kokjú náge A kokjún alapuló dobástechnika.
kote Alkar
kotegaeshi Alkarcsavar, alkarfordítás.
kumijo kumidzsó Páros dzsógyakorlás.
kumitachi kumitacsi Páros kardvívás-gyakorlás.
kuzushi kuzusi A partner egyensúlyának megtörése. Az aikidóban nem lehet tökéletesen véghezvinni egy technikát anélkül, hogy az ellenfelet ki ne billentenénk az egyensúlyából. A helyes kuzusi eléréséhez sokkal inkább a helyezkedésre és időzítésre, semmint a puszta fizikai erőre kell támaszkodni.

M

ma ai (ma, aima) Térköz; a küzdő felek (megfelelő) távolsága.
mae Elöl; elülső; előre.
Men uchi men-ucsi Vágás/ütés a fejre.
migi Jobb(oldal), jobbra irányuló.
Misogi Miszogi A "Megtisztulás Nagy Lehetősége"
mokuso mokuszó Meditáció. Budó-iskolákban a meditációra felszólító vezényszó.

N

nagare Folyás. Az aikidó gyakorlásának egyik célja, hogy a fizikai erőt ne fizikai erővel próbáljuk meg ütköztetni.
nage náge 1. A technikát végrehajtó fél (akit támadnak). 2. Dobás.
nikyo nikkjó Második tanítás.
niningake Küzdelem két ember ellen.

O

o-negai shimasu o-negai simasz Szó szerint "Legyen szíves", udvarias, bármire használható japán kérő formula. Még udvariasabb változata az "o-negai itasimaszu". Gyakorlásra felkérésre használjuk.
obi Öv.
omote Felszín, elülső rész.
Omoto-kyo Ómoto-kjó A "Nagy Eredet tana" vallása.
O-Sensei Ó-Szenszei Szó szerint "Nagy Mester", Ueshiba Morihei, az aikidó alapítója. Viszont ez egy nem egészen szabályos japán kifejezés, és csak az aikidó berkein belül ismerik és használják, egy köznapi japán ember nem feltétlenül fogja érteni, hogy miről van szó.
osae waza oszae vaza Leszorításos technikák.

R

randori A dzsijú vaza, a szabad gyakorlás szinonímája. Bár az aikidótechnikákat jellemzően egy partnerrel gyakoroljuk, nem szabad elfelejteni, hogy az embert többen is megtámadhatják egyszerre. Az aikidó-testmozgások (tai szabaki) legtöbbje több támadó ellen való védekezés során is alkalmazható.
ryo kata dori rjó kata dori (Mind)két váll fogása.
ryote dori rjóte dori (Mind)két kéz fogása; kétkezes fogás.

S

sankyo szankjó Harmadik tanítás.
sanningake Küzdelem három ember ellen.
seiza szeiza Szó szerint "helyes ülés"; hagyományos formális japán ülő (térdelő) helyzet.
senpai szenpai Valamilyen tevékenységet (munkát, sportot, stb.) korábban kezdett, azaz magasabb rangú/idősebb ember. Az aikidó esetében "idősebb/haladóbb aikidóka."
sensei szenszei Tanár/oktató/orvos szokásos japán megszólítása. (Nem a foglalkozás neve!) Egy dódzsó vagy szervezet állandó tanárát illik a dódzsón kívül is szenszeinek szólítani.
shihan sihan "Oktató"; "mester", az aikidoban: "mester oktató", "oktatók oktatója".
shiho nage sihó náge Négy irányba dobás.
shiho-giri sihó-giri Négy irányba vágás.
shikko sikkó Térden járás. A sikkó nagyon fontos a tömegközéppont (hara) tudatosságának fejlesztésére, továbbá erősíti a csípőt és lábat.
shodan sodan Első fekete öves, mesteri fokozat (szó szerint "kezdő dan").
shomen sómen Fej fölül, fejtető.
shomen uchi sómen ucsi Egyenes ütés a fejre; fejbevágás.
shugyo sugjó Gyakorlás, vallási gyakorlat.
soto szoto "Külső", "kívül"; a támadó karjain kívül végrehajtott aikidó mozdulatok osztálya
suburi szuburi Szó szerint kb. "üres vágás", azaz árnyékbokszolás.
suwari szuvari Ülés; ülő ...
suwari waza szuvari vaza Ülésben, illetve térdelésben végrehajtott technika.

T

tachi tacsi Állás, testtartás.
tachi waza tacsi vaza Állástechnikák; technikák állásban/-ból.
tai sabaki tai szabaki A test mozgatása('nak technikája); aikidóban a test mozgatása körkörös, köríves mozdulatokkal, szabadon.
taijutsu taidzsucu "Test-technika"; fegyvertelen gyakorlás.
tanto tantó Rövid kard, tőr.
tatami Gyékényszőnyeg, a japán lakások nagy részének még ma is része. Tatami borítja az edzőtermek padlóját is (külföldön sokszor matrac van helyette). Az igazi tatami egyébként sem nem különösebben vastag, sem nem különösebben puha.
te Kéz.
tegatana "Kéz-kard."
tenchi nage-- tencsi náge "Menny és föld" dobás.
tenkan Elforduló mozgás, főleg 180 fokos fordulat
tori A technikát végrehajtó fél (akit támadnak).
tsuki cuki Egyenes ütés.

U

uchi ucsi "Belül/a belső." Egy sor olyan technika, amelyben a nage a támadó karja(i) alá ("belsejébe") mozog.
uchideshi ucsidesi A mesterrel együtt lakó tanítvány.
uke A technikát "elszenvedő" fél (aki támad).
ukemi Gurulás, esés; a sérülést elkerülő technika.
ura Hátoldal; hátul.
ushiro usiro Hátul; hátulsó; hátra irányuló.

W

waza vaza Technika.

Y

yame jame "Fejezd be!"
yoko joko Oldal.
yokomen jokomen A fej oldala, oldalsó arcél.
yonkyo jonkjó Negyedik tanítás.
yudansha júdansa Szó szerint "van-fokozata-ember"; bármilyen fokozatú feketeöves, mester.

Z

zanshin zansin Egy aikidó technika végrehajtása után is kiegyensúlyozott, támadásra kész állapotban kell maradnunk. A zansin tehát egy technika "tudatos figyelemmel való végigkísérését", valamint e figyelem megőrzését jelenti, hogy az esetleg további támadásokra is helyesen tudjunk reagálni.
zori zóri Szandál, saru, papucs.